Θέμα: Λύση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Ραπτοπούλου Μαρίας του Αλέξανδρου, λόγω Οικειοθελούς Αποχώρησης
Ημ/νια: 06/05/2020 08:43:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Τ36ΩΚ8-85Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών