Θέμα: Μετάταξη Υπαλλήλου στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019
Ημ/νια: 05/05/2020 09:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΒΔΩΚ8-ΜΚΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών