Θέμα: "Ανάθεση Παράλληλων Καθηκόντων του Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών σε Υπάλληλο".
Ημ/νια: 30/04/2020 14:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΣΗΩΚ8-8ΚΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών