Θέμα: "Πρόσληψη Προσωπικού που θα απασχοληθεί με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τεσσάρων (4) μηνών στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19".
Ημ/νια: 02/04/2020 13:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΞΘΩΚ8-ΕΩ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών



Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.