Θέμα: "Λήξη Απασχόλησης Ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.".
Ημ/νια: 02/04/2020 11:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΝΘΥΩΚ8-ΗΦΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών