Θέμα: Βαθμολογική προαγωγή υπαλλήλου λόγω κτήσης ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
Ημ/νια: 29/10/2019 16:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩ8ΩΚ8-44Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών