Θέμα: Τοποθέτηση Προσληφθείσας Ωφελούμενης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Ο.Α.Ε.Δ. Νο. 3/2019
Ημ/νια: 10/09/2019 13:55:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΒΒΩΚ8-7Φ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών