Θέμα: Τοποθέτηση Προσληφθέντων Ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Ο.Α.Ε.Δ. Νο. 3/2019
Ημ/νια: 09/07/2019 14:59:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8Α3ΩΚ8-ΑΦΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών