Θέμα: Λύση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ημ/νια: 15/03/2019 09:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΩΨΩΚ8-ΨΦΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη