Θέμα: Αναγνώριση Χρόνου Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα
Ημ/νια: 12/02/2019 08:14:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕ0ΩΚ8-ΜΘΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη