Θέμα: Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 05/12/2018 08:21:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΤΕΝΩΚ8-ΡΟΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη