Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων για Κάλυψη Θέσεων με Μετάταξη στα πλαίσια του Β' Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018
Ημ/νια: 04/12/2018 15:36:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 73ΚΔΩΚ8-239

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών