Θέμα: Λήξη Απασχόλησης Ωφελούμενης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.
Ημ/νια: 04/12/2018 14:04:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΦ9ΩΚ8-ΟΦΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών