Θέμα: Λήξη Απασχόλησης Ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.
Ημ/νια: 22/11/2018 08:26:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΦΞΥΩΚ8-5ΨΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών