Θέμα: Λήξη Απασχόλησης Ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.»
Ημ/νια: 13/11/2018 14:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Φ6ΝΩΚ8-Η1Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών