Θέμα: Αναστολή Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα Ωφελούμενης λόγω Λοχείας
Ημ/νια: 10/10/2018 14:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓΞΩΚ8-Φ4Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη