Θέμα: Χορήγηση Άδειας Άνευ Αποδοχών λόγω Ανατροφής Παιδιού
Ημ/νια: 10/10/2018 14:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΦ3ΩΚ8-ΘΤΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη