Θέμα: Αναστολή Απασχόλησης Ωφελούμενης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω Κύησης
Ημ/νια: 12/09/2018 12:59:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΩΠΩΚ8-9ΨΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη