Θέμα: Τοποθέτηση Αντιρρησία Συνείδησης σε οργανική μονάδα
Ημ/νια: 20/08/2018 14:13:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΑΗ1ΩΚ8-ΕΜΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη