Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 14/08/2018 13:34:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΘΤΕΩΚ8-ΤΨΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη