Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 14/08/2018 10:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΣΘΩΚ8-ΓΡ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη