Θέμα: Αναγνώριση Χρόνου Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα
Ημ/νια: 14/05/2018 15:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω71ΛΩΚ8-Τ1Τ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη