Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού Υπαλλήλων ως χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νια: 13/02/2018 14:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΧΗΩΚ8-ΘΘΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη