Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης της παρ. 8.η του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Ημ/νια: 13/02/2018 14:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗ0ΤΩΚ8-Γ0Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη