Θέμα: Χορήγηση Άδειας άνευ Αποδοχών
Ημ/νια: 10/01/2018 07:59:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΨΩΩΚ8-82Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη