Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης του άρθρου 38 του ν. 4497/2017
Ημ/νια: 05/01/2018 12:25:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΙΑΩΩΚ8-86Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη