Θέμα: Αναστολή Απασχόλησης Προσληφθέντων Ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Ο.Α.Ε.Δ. Νο. 1/2017 λόγω διακοπών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 11/12/2017 16:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΧΜΩΚ8-7Χ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη