Θέμα: Αναστολή Απασχόλησης Προσληφθείσας Ωφελούμενης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Ο.Α.Ε.Δ. Νο. 10/2016 λόγω διακοπών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 11/12/2017 16:46:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΗΓ5ΩΚ8-Ν75

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη