Θέμα: Επιμήκυνση Απασχόλησης Ωφελούμενων του Προγράμματος Koινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.
Ημ/νια: 07/12/2017 15:05:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΤΕΩΚ8-4Ν9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη