Θέμα: Αυτοδίκαιη Απόλυση λόγω Ορίου Ηλικίας
Ημ/νια: 24/11/2017 16:02:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΘΖΩΚ8-ΕΙ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη