Θέμα: Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
Ημ/νια: 24/11/2017 15:58:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΡΨΩΚ8-ΨΞΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη