Θέμα: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 662/14082/20-4-16 απόφασης Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 11/10/2017 14:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΘ1ΩΚ8-Ζ56

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη