Θέμα: Μετακίνηση προϊστάμενου τμήματος Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 11/10/2017 13:59:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΒΖΩΚ8-Ω4Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη