Θέμα: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού του Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α’)
Ημ/νια: 07/09/2017 14:09:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω46ΡΩΚ8-Β89

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη