Θέμα: Αυτοδίκαιη Λύση Υπαλληλικής Σχέσης με Δεύτερη Αίτηση Παραίτησης
Ημ/νια: 29/08/2017 12:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΞΨΩΚ8-ΑΚΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη