Θέμα: Μετάταξη σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας
Ημ/νια: 24/08/2017 13:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔΚΩΚ8-ΘΒΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη