Θέμα: Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Γρηγοριάδη Δημήτριου του Γρηγορίου
Ημ/νια: 21/08/2017 12:19:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΒΩΚ8-ΚΕΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη