Θέμα: Λύση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ημ/νια: 12/09/2016 16:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕΤΛΩΚ8-ΚΘΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη