Θέμα: Διορισμός Μόνιμου Υπαλλήλου στο Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 12/09/2016 16:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΕ1ΩΚ8-ΧΧΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη