Θέμα: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού του Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α’)
Ημ/νια: 01/09/2016 15:55:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Λ8ΨΩΚ8-8Ρ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση