Θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου για συνταξιοδότηση
Ημ/νια: 12/08/2016 10:19:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΦ2ΩΚ8-ΠΚΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη