Θέμα: Διορισμός Μόνιμου Υπαλλήλου στο Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 12/08/2016 10:26:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΓ1ΩΚ8-4ΒΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη