Θέμα: Απόφαση Πρόσληψης Διμήνων Συμβάσεων για Δασοπροστασία
Ημ/νια: 02/08/2016 22:10:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟ0ΩΚ8-ΩΝΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη