Θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου για συνταξιοδότηση
Ημ/νια: 30/06/2016 09:40:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΓΔΣΩΚ8-ΤΙΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη