Θέμα: Λύση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Στέφανου Μαρκάκη του Γεωργίου, λόγω Οικειοθελούς Αποχώρησης
Ημ/νια: 21/06/2016 15:48:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΤΝΩΚ8-3ΞΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη