Θέμα: Αποδοχή Αίτησης Παραίτησης Υπαλλήλου για Συνταξιοδότηση
Ημ/νια: 02/06/2016 14:20:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜ46ΩΚ8-ΞΗΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη