Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 2159/50094/2015, απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 31/05/2016 16:13:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΤΜΩΚ8-ΔΚΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη