Θέμα: Τροποποίηση της 2155/50090/26-10-2016 απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 31/05/2016 16:15:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3Χ4ΩΚ8-ΣΟΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη