Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 2157/50092/2015 απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 31/05/2016 16:17:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Π11ΩΚ8-Δ29

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη