Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 2161/50096/2015 απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 31/05/2016 16:19:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΒΨΩΚ8-ΠΣΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη